شهرداری موجش
جدیدترین خبرها

گالری تصاویر
تماس با ما

درباره وب سایت

این وب سایت جهت اطلاع رسانی افراد از کارهای انجام شده در شهر و همچنین استفاده از افراد نظرات افراد جهت هر چه زیبا کردن شهر می باشد